Remissvar avseende Energimyndighetens rapport ER 2018:6 Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft