Remissvar avseende tröskelvärden för kraftproduktionsmoduler (dnr 2018/751)