Remissvar av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön