Remissvar Föreskrifter om generellt tillämpliga krav enligt RfG