Remissvar av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt