Remiss av promemoria om "Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet"