Remissvar på promemorian Elmarknadslag (Ds 2017:44)