Föreskrifter och allmänna råd avseende den allmänna fastighetstaxeringen 2019