Remissvar avseende förändrade avgifter för abonnemangsöverskridande