Remiss av Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd

Här kan du läsa vårt remissvar

Remissvar
Bilaga