Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el