Remissvar avseende ett utökat skadeståndsansvar och skärpt försäkringskrav för reaktorinnehavare