Remissvar avseende delar av betänkandet Brännheta Skatter. Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider beskattas?