Remissvar avseende Energimarknadsinspektionens rapporter - Inrapportering av elnätsverksamhet (Ei R2018:03) samt Inrapportering av Fjärrvärmeverksamhet (Ei R2018:04)