Vissa ändringar för stora förbränningsanläggningar, avfallsförbränning och användning av organiska lösningsmedel för ett bättre genomförande av industriutsläppsdirektivet