Offentligt samråd om potentiella kandidater för ersättning