Remittering av promemorian ”Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet"