Remissvar avseende Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla