Remissyttrande över betänkandet "Möjligt, tillåtet och tillgängligt" (SOU 2018:44)