Skatteverkets promemoria Vissa fastighetstaxeringsfrågor