Remissvar av promemorian Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet