Remissvar på remittering av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret