Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon