Remissvar: En konsultationsordning som rör det samiska folket

Remissvar Ku2019/01308/RS / En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket:

Remissvar Ku2019-01308-RS_Energiföretagen Sverige.pdf