Remissvar för utredningen Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar (SOU 2019:16)