Remiss av promemorian Elförbrukare vid spårbunden trafik