Remissvar på promemorian Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning