Promemorian skattereduktion för installation av grön teknik