Remiss av förslag till föreskrift om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel