Föreskriftsändring om inrapportering av priser och leveransvillkor till Elpriskollen