Remiss av promemorian lättnader vid stöd genom nedsatt energiskatt med anledning av covid-19-pandemin