Samråd om inriktningar för tilldelning av 900 MHz- respektive 2,1 och 2,6 GHz-banden