Remiss av promemorian Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer