Samråd om utkast till kommissionens riktlinjer för klimat-, energi- och miljöstöd (CEEAG) (Dnr N2021/01802)