Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Elsystemet - stabilt med låga utsläpp

Huvudinnehåll

Energi kan omvandlas till olika former och en av de mest användbara formerna är el. Med el kan mycket energi snabbt transporteras långa avstånd. En av framtidens stora utmaningar blir att kunna lagra el eftersom det inte alltid är så att behovet och tillgången på el sammanfaller i tid.