Energiåret 2017

Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige. Det innefattar grafer och tabeller med förklarande texter uppdelade i sju huvudområden: Elmarknaden, Sveriges totala energitillförsel, Elanvändningen, Elproduktion, Miljö och klimat, Elnät, Fjärrvärme och Fjärrkyla.
Här visas Energiåret 2017 uppdelad i sju avsnitt. Tidpunkt för publicering eller senaste revidering framgår. Observera att de två sista avsnitten om fjärrvärme och fjärrkyla inte är statiska, de visar alltid läget i realtid.

Elmarknaden  (uppdaterad 11 december 2019)

Sveriges totala energitillförsel (1 juni 2018)

Elanvändningen (uppdaterad 14 juni 2018)

Elproduktion (4 juli 2018)

Miljö och klimat (4 september 2018)

Elnät (21 december 2018)

Fjärrvärme (separat sida, visar aktuell status i realtid)

Fjärrkyla (separat sida, visar aktuell status i realtid)