Energiåret 2018

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige. Det innefattar grafer och tabeller med förklarande texter uppdelade i sju huvudområden: Elmarknaden, Sveriges totala energitillförsel, Elanvändningen, Elproduktion, Miljö och klimat, Elnät, Fjärrvärme och Fjärrkyla.
År 2018 är ett mellanår mellan gamla Energiåret och en ny presentation av årsstatistik som börjar med redovisning av 2019 års statistik.

Energiföretagen Sverige har ändrat sin årsstatistik. 2018 års statistik är därför ett mellanår där redovisningen inte är lika fullständig som tidigare (åren 2016 och 2017).

Nedan ligger Energiåret 2018. Här framgår när de olika avsnitten har presenterats och uppdaterats:

Elmarknaden (uppdaterad 19 december 2019)

Sveriges totala energitillförsel (10 december 2019)

Elanvändningen (10 december 2019)

Elproduktion: power point med diagram (30 november 2019)
Elproduktion: Excel-fil med tabeller (30 november 2019)

Miljö och klimat: tabeller och diagram (10 december 2019)

Elnät (12 februari 2020)

Fjärrvärme (separat sida, visar status i realtid)

Fjärrkyla (20 juni 2019)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Kommunikation
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se