Energiåret 2016

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige. Det innefattar grafer och tabeller med förklarande texter uppdelade i sju huvudområden: Elmarknaden, Sveriges totala energitillförsel, Elanvändningen, Elproduktion, Miljö och klimat, Elnät, Fjärrvärme och Fjärrkyla.
Här visas Energiåret 2016 uppdelad i sju avsnitt. Tidpunkt för publicering eller senaste revidering framgår. Observera att de två sista avsnitten om fjärrvärme och fjärrkyla inte är statiska, de visar alltid läget i realtid.

Elmarknaden  (reviderad 11 december 2019)

Sveriges totala energitillförsel (15 maj 2017)

Elanvändningen (reviderad 27 september 2017)

Elproduktion (reviderad 19 mars 2018)

Miljö och klimat (27 september 2017)

Elnät (31 oktober 2017)

Fjärrvärme (separat sida, visar aktuell status i realtid)

Fjärrkyla (separat sida, visar aktuell status i realtid)