Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Fjärrvärmens minskade koldioxidutsläpp

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Huvudinnehåll

Genom att fjärrvärmen gått från fossila till förnybara bränslen, effektivare energianvändning, kraftvärme, återvinning av spillvärme och värme från avfallsförbränning har Sveriges totala utsläpp minskat med en femtedel på två decennier.

Nedanstående diagram visar bränslemixens förändring  i fjärrvärmeproduktionen från år 1980 till 2017. Där syns också hur koldioxidutsläppen från fjärrvärmen har minskat under samma tid.

Förklaring till diagrammet. Återvunnen energi: rökgaskondensering, spillvärme, RT-flis, värme från värmepumpar, avfall, avfallgaser/restgaser och avfall

Bioenergi: skogsbränsle, bioolja/tallolja och en mycket liten andel åkerbränslen (salix)

Övrigt: el till värmepumpar, elpannor och hjälpel (elen är till 98% fossilfritt i Sverige) 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se