Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Kundtyper

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Huvudinnehåll

Fjärrvärmebranschen har olika typer av kunder. Största andelen utgörs av flerbostadshus.

Kundsammansättning

Diagrammet visar fjärrvärmebranschens kundsammansättning.

Kontakta mig om du vill veta mer

Folke Sjöbohm

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 97
E-post: folke.sjobohm@energiforetagen.se