Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Kundtyper

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Huvudinnehåll

Fjärrvärmebranschen har olika typer av kunder. Största andelen utgörs av flerbostadshus.

Kundsammansättning

Diagrammet visar fjärrvärmebranschens kundsammansättning.