Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Tillförd energi

Publicerat av: Annette Sjöström ·

Huvudinnehåll

Fjärrvärmebranschen har haft en stadig minskning av fossila bränslen i produktionen sedan 1980-talet. Energiföretagen Sveriges statistik visar att denna utveckling fortsätter.

Största delen av energin som tillförs värmeproduktionen är antingen förnybar eller återvunnen. Detta har medfört stora minskningar av branschens och hela Sveriges koldioxidutsläpp. Koldioxidskatten ses som den främsta förklaringen till att branschen har genomfört åtgärder för att minska användningen av fossila bränslen men även andra styrmedel och kundernas förväntningar har drivit på utvecklingen.

Den senaste statistiken, från 2015, för tillförd energi till kraftvärme och fjärrvärmeproduktion finns sammanställd i filen Tillförd energi till kraftvärme och fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmeleveranser 2015 (excel).

Där hittar du uppgifter om:

  • Tillförd energi till värmeproduktion för svensk fjärrvärme 2004-2015, GWh.
  • Tillförd bränsle/energi till fjärrvärmeproduktion per nät, levererad och producerad värme, GWh, 2015.
  • Tillfört bränsle till elproduktion för svensk fjärrvärme 2004-2015, GWh.
  • Tillförd bränsle till elproduktion i kraftvärmeanläggningar per nät, GWh, 2015.

Tillförd energi för fjärrvärmeproduktion 2015
Här kan du se en tabell med fördelningen av de olika kategorierna (pdf).

I diagrammet Tillförd energi för fjärrvärmeproduktion 2015 har bränslemixen fördelats på kategorierna "Återvunnen energi", "Förnybart", "Övrigt", och "Fossilt".

Fjärrvärmens bränslemix

I diagrammet Fjärrvärmens bränslemix 2015 visas ursprunget för den tillförda energin för fjärrvärmeproduktionen i Sverige 2015.

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet och energitillförsel
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se