Kraftläget arkiv

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Här kan du läsa Energiföretagen Sveriges veckorapport "Kraftläget" från tidigare veckor. Kraftläget bygger på preliminära och till viss del skattade värden och är alltså att betrakta som färskvara. Dessa veckorapporter uppdateras normalt inte i efterhand.

Vissa justeringar kan dock göras samma vecka som kraftläget ges ut. Om justeringar görs ändras länknamnet genom ett tillägg av en versionsbokstav, ett B betyder andra versionen och så vidare. I efterhand uppdateras dock uppgifterna från ”Kraftläget” i veckostatistiken.

Första halvåret 2022

Vecka 01   Vecka 02   Vecka 03   Vecka 04
Vecka 05   Vecka 06   Vecka 07   Vecka 08
Vecka 09   Vecka 10   Vecka 11   Vecka 12
Vecka 13   Vecka 14   Vecka 15   Vecka 16
Vecka 17   Vecka 18   Vecka 19   Vecka 20
Vecka 21   Vecka 22   Vecka 23   Vecka 24
Vecka 25   Vecka 26

Andra halvåret 2021

 

Kontakta mig om du vill veta mer

David Wästljung

David Wästljung

Ansvarig statistik (vikarie)
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 62
E-post: david.wastljung@energiforetagen.se