EBR ESA Lärarutbildning

EBR:s elsäkerhetsutbildning ESA Lärarutbildning ger dig kvalitetssäkrad kompetens i att utbilda andra inom EBR och ESA.

Efter godkänd utbildning kan du arbeta som lärare inom ESA

Efter godkänd utbildning kan du titulera dig som lärare och utbilda, samt godkänna, deltagare som behöver kvalitetssäkrad kunskap.

Du blir också ambassadör för EBR ESA, och tillsammans med oss, en av dem som sprider ESA-kompetens inom branschen.

Ansökan

Innan utbildningen säkerställer EBR att du har rätt yrkeserfarenhet för att kunna genomföra lärarutbildningen. Ladda ner ansökningsblanketten här. Spara den till din dator, fyll i och mejla ansökan inklusive relevanta arbetsintyg till sita.sorman@energiforetagen.se

Vi gör därefter en bedömning och aviserar dig om du är godkänd eller inte (via den e-post du angett).

OBS! Läs mer under fliken "Fördjupad information" (nedan) om vad du mer behöver göra innan lärarutbildningen, vad som krävs för att bli godkänd/certifierad lärare samt vilken utrustning du behöver.

Kontakt

Josefina Johansson

Projektledare/systemansvarig
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 03
E-post: josefina.johansson@energiforetagen.se

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se