EBR ESA Lärarutbildning

EBR:s elsäkerhetsutbildning ESA Lärarutbildning ger dig kvalitetssäkrad kompetens i att utbilda andra inom EBR och ESA.

Efter godkänd utbildning kan du arbeta som lärare inom ESA

Efter godkänd utbildning kan du titulera dig som lärare och utbilda, samt godkänna, deltagare som behöver kvalitetssäkrad kunskap.

Du blir också ambassadör för EBR ESA, och tillsammans med oss, en av dem som sprider ESA-kompetens inom branschen.

Ansökan

Innan utbildningen säkerställer EBR att du har rätt yrkeserfarenhet inom det utbildningskoncept du ämnar undervisa i. Vi gör därefter en bedömning och aviserar dig om du är godkänd eller inte (via den e-post du angett). Kom ihåg att komplettera ansökan med arbetsintyg som styrker din erfarenhet. Spara pdf:en på din dator, fyll i och mejla ansökan plus intyg till sita.sorman@energiforetagen.se

Ansökningsblanketter

EBR ESA Fackkunnig
EBR ESA Instruerad
EBR ESA Röjning
EBR ESA Vattenvägar
EBR Kabelförläggning
EBR Maskinförare
EBR Diplomerad Mätarmontör

OBS! Läs mer under fliken "Fördjupad information" (nedan) om vad du mer behöver göra innan lärarutbildningen, vad som krävs för att bli godkänd/certifierad lärare samt vilken utrustning du behöver.

Kontakt

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se

Frida Wallin

Frida Wallin

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 28 63
E-post: frida.wallin@energiforetagen.se