EBR-ESA Lärarutbildning

EBR/ESA Lärarutbildning är utbildningen för dig som brinner för elsäkerhet på arbetsplatsen och gärna delar med dig av
din kunskap till andra.

Du blir också ambassadör för EBR/ESA och Wattityd och en av dem som sprider elsäkerhet inom branschen, tillsammans med oss.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat kan du titulera dig EBR/ESA-lärare och teckna avtal med en godkänd utbildningsanordnare.
Nu kan du utbilda samt godkänna deltagare som du har utbildat.

Efter godkänd utbildning kan du arbeta som lärare inom ESA

Om utbildningen

EBR/ESA Lärarutbildning ger dig kvalitetssäkrad kompetens i att utbilda andra inom de utbildningskoncept som ingår i Energiföretagens elsäkerhetssatsning Wattityd.

Du som söker behöver ha dokumenterad yrkeserfarenhet inom elbranschen, god kunskap om elsäkerhet och vill utbilda andra inom de utbildningskoncept som ingår i Energiföretagens elsäkerhetssatsning Wattityd. Läs om Wattityd här.

Utbildningen fokuserar på att ge dig rätt förutsättningar som lärare utifrån planering, pedagogik och framförande. Den innehåller även en fördjupning inom ditt valda sakområde. Efter utbildningen ska du kunna paketera och förmedla kunskapen för aktuellt utbildningskoncept.

När du har gått utbildningen med godkänt resultat får du ett certifikat som intygar att du är en del av Wattityd och bidrar till ökad säkerhet i elbranschen.

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?
För att bli antagen till EBR/ESA lärarutbildning behöver du ha dokumenterad yrkeserfarenhet inom något av Wattityds utbildningskoncept.

Övriga antagningskrav för utbildningen beskrivs på ansökningsblanketten för respektive utbildning. Du hittar dem längre ner på sidan, under rubriken "Ansökningsblanketter".

Varför måste jag göra ett kunskapsprov innan utbildningen? 
Du som söker behöver ha dokumenterad yrkeserfarenhet inom elbranschen, god kunskap om elsäkerhet och de utbildningskoncept du önskar utbilda inom, detta är krav som ställs av EBR och branschen. För att vi ska kunna säkerhetsställa att kraven uppfylls så att du som deltagare har rätt förutsättningar att gå utbildningen, är kunskapsprovet en del av antagningen. 

Så här ansöker du

 1. Gör ett ”Kunskapsprov”. Längre ner på sidan hittar du samtliga koncept. Välj de utbildningskoncept du vill bli behörig inom. Du kommer därefter att få ett mejl med en länk till ett intagningsprov som du ska göra. För att fullfölja ansökan så behöver du få ett godkänt resultat på kunskapsprovet. Ditt resultat visas direkt efter slutfört prov.
 2. Fyll i ansökan för de utbildningskoncept du vill bli behörig för, när du har gjort provet och fått godkänt resultat. Ansökningsblanketter hittar du på länken längre ner på sidan. Blankett för respektive utbildningskoncept behöver laddas ned till din dator för att du ska kunna fylla i den. Det viktigt att du fyller i samtliga fält.
 3. Skicka in din ansökningsblankett, styrkt arbetsintyg och kursintyg, samt information om att du slutfört kunskapstestet till mika.almgren@energiforetagen.se
 4. Wattityd granskar din ansökan, enligt de krav som ställs av EBR. (Kraven som behöver uppnås för att delta på lärarutbildningen framgår av ansökningsblanketterna för respektive utbildningsområde).
 5. Wattityd återkopplar till dig via e-post om du uppfyller kraven till lärarutbildningen, om din ansökan behöver kompletteras eller om den avslås.
 6. Efter godkänt kunskapstest och ansökan, är du välkommen att anmäla dig till kommande utbildningstillfälle.  Du kommer få en personlig länk som slutför anmälan till EBR ESA Lärarutbildningen.

Vid frågor och mer information, kontakta mika.almgren@energiforetagen.se.

Anmälan till kunskapsprov

EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete 
EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete och EBR-ESA 1.1, repetition
EBR-ESA-E3 Röjning ledningsgata
EBR-ESA-V1 Vattenvägar
EBR Kabelförläggning
EBR Diplomerad Mätarmontör  (elmätare kategori 1) och EBR-ESA-E4 Elektriskt arbete för mätarmontör (elmätare kategori 1)

Ansökan

Kontakta Mika Almgren, Energiföretagen, för att få mer information om ansökningsblankett, med mera. 

För närvarande är inte lärarutbildningar planerade för: 
EBR Maskinförare
EBR-ESA Industri och installation
EBR-ESA Vattenvägar Instruerad person

När är nästa utbildningstillfälle?

Varje utbildningstillfälle startar med en digital introduktion med inriktning på sakkunskap följd av tre heldagar på plats i Stockholm. Kontakta mika.almgren@energiforetagen.se för mer information.

Läs mer om utbildningen och dess krav under "Fördjupad information".

 

Huvudfokus under utbildningen är att ge dig rätt förutsättningar utifrån planering, pedagogik och framförande för att kunna paketera och förmedla kunskapen för aktuellt utbildningskoncept. Utbildningen innehåller även en fördjupning inom ditt valda sakområde.

Utbildningen innefattar olika moment av kvalitetssäkring, till exempel bedömning av din sakkunskap i aktuellt ämne och din lämplighet som lärare och ambassadör för Energiföretagen. Du behöver nå en godkänd nivå inom de olika kunskapstesterna och blir alltså inte per automatik godkänd lärare efter genomförd utbildning.

Observera att du behöver ta med en egen dator till utbildningen så att du kan sätta ihop och genomföra presentationer inom valt utbildningskoncept.

Kvalitetssäkring efter avslutad lärarutbildning

Du är viktig för att upprätthålla elsäkerheten på arbetsplatsen och i branschen. Enligt elnätsbranschens riktlinjer behöver Wattityd därför säkra att kvalitén upprätthålls. Därför ska du som EBR/ESA lärare:

 • årligen ha genomfört minst 5 utbildningstillfällen inom de olika utbildningskoncept som du är godkänd för. Samtliga utbildningstillfällen måste ha anordnats av en utbildningsanordnare som är godkänd av Energiföretagen.
 • genomföra årlig omcertifiering med godkänt resultat för de utbildningskoncept som du är godkänd för.
 • efterleva EBR:s villkor för lärare och även i övrigt agera professionellt, hålla hög pedagogisk nivå och förmedla korrekt och relevant information.

Etablera samarbete med Wattityds godkända utbildningsanordnare

För att verka som EBR/ESA lärare krävs att du är ansluten till en eller flera godkända utbildningsanordnare. Utbildningsanordnare behöver ha samarbetsavtal med Energiföretagen samt produktavtal för de utbildningskoncept som du som lärare har behörighet att utbilda inom.

Metodik och pedagogik

Lärarutbildningen ger dig kunskap och förutsättningar för att kunna ta till dig och använda utbildningsmaterialet och övningar efter deltagarnas förutsättningar och kompetensbehov. Du kommer att lära dig hur materialet är uppbyggt och själv använda underlagen i fiktiva lärarmoment.

Dokumentation

Efter utbildningen får du ta del av allt presentationsmaterial från utbildningen.

När du har blivit godkänd EBR/ESA-lärare får du tillgång till plattformen LÄR Q. Där finns aktuellt material för de utbildningskoncept som du är godkänd för.

Prisinformation

Medlemspris: 23 850 kr/pers, exkl moms
Icke medlemspris: 26 500 kr/pers, exkl moms

I priset ingår fika och lunch. Observera att du får boka resa och logi själv. Ingen rese- eller logiersättning utgår vid detta tillfälle.

Ett axplock ur innehållet

 • Digital introduktion med inriktning sakkunskap
 • Vad innebär det att vara godkänd EBR/ESA-lärare?
  • Vikten av rätt attityd till elsäkerhet, att alltid sätta säkerheten främst
  • God kunskap om EBR och EBR-ESA 
 • EBR/ESA utbildningskoncept 
 • Coachande lärarskap och genomgång av utbildningsmaterialet
 • Förberedelser och praktiskt genomförande av utbildning

Mål och syfte

Utbildningen syftar till att ge dig kunskap och förutsättningar för att kunna agera som EBR/ESA lärare inom de utbildningskoncept som du ansökt för. Det handlar bland annat om pedagogik, framförande och ambassadörskap för elsäkerhet.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat kan du titulera dig EBR/ESA-lärare och via godkänd utbildningsanordnare utbilda deltagare i elsäkerhet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som brinner för elsäkerhet och har rätt sakkunskap och erfarenhet för att bli godkänd EBR/ESA-lärare.

Här hittar du Energiföretagen Sverige - Swedenergy – AB:s (nedan Energiföretagen) allmänna villkor och integritetspolicy. Integritetspolicyn beskriver behandling av personuppgifter. Energiföretagen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor. 
 

Anmälan
Du är välkommen att anmäla dig via Energiföretagens hemsida. Din anmälan är bindande inom ramen för våra bokningsvillkor, men kan överlåtas till annan person inom samma företag. 


Vid beställning av webbkurs får du en bokningsbekräftelse med länk till kursen, efter att vi har mottagit din anmälan. Kursen finns tillgänglig i ett till tre år efter beställning, beroende av vilken webbkurs du beställt (se separata villkor). 
 
Bekräftelse/kallelse 
Du får en bokningsbekräftelse efter att Energiföretagen mottagit din anmälan. En kallelse med information sänds ut via e-post en till två veckor innan start.

Pris 
Samtliga priser är angivna exklusive moms. Energiföretagen förbehåller sig rätten att vid behov justera priserna.

Utbildning och konferens 
I avgiften inkluderas deltagande, dokumentation i fysisk eller digital form, lunch och för-/eftermiddagsfika (gäller ej digitala utbildningar/webbinarium). Vissa avvikelser kan förekomma. Kostnad tillkommer för eventuell resa och logi.

Lärarutbildningar 
För deltagande på Energiföretagens lärarutbildningar krävs att du uppfyller uppställda förkunskapskrav. Fullständigt deltagande leder inte per automatik till godkännande. Du behöver även bli godkänd på de olika kunskapstesterna samt av våra huvudlärare bedömas lämplig utifrån ett ambassadörsperspektiv och som företrädare för EBR/ESA. 

Att vara lärare inom Energiföretagens utbildningskoncept 
Vid godkännande kommer du få tillgång till Energiföretagens lärarmaterial och utbildningsspecifikation inom de utbildningskoncept som du blivit godkänd för. För att få bedriva utbildning med detta material behöver du även anlitas av en eller flera av Energiföretagen godkända utbildningsanordnare inom aktuellt utbildningskoncept. 


All utbildning inom Energiföretagens utbildningskoncept ska genomföras i enlighet med Energiföretagens vid var tid gällande utbildningsmaterial (lärarmaterial, utbildningsspecifikation och deltagarmaterial) för det utbildningskoncept som är aktuellt. Energiföretagen äger samtliga immateriella rättigheter till detta material. 


Utbildningsmaterialet får endast användas i utbildningssyfte inom ramen för det utbildningskoncept som det är avsett för. Det får inte, helt eller delvis, sammanblandas med annat material, kopieras eller spridas till utomstående. Utbildningsspecifikationen och lärarmaterialet är endast avsett för dig som lärare och får inte spridas till deltagare eller tredje man. 


Utbildningsmaterialet får inte heller ändras av annan än Energiföretagen. Viss målgruppsanpassning i syfte att underlätta lärandet är dock tillåten avseende den del av utbildningsmaterialet som avser lärarmaterial, med undantag för slutprov. Sådan målgruppsanpassning får endast avse mindre justeringar av bildernas antal eller ordningsföljd men inga som helst ändringar får ske avseende bildernas innehåll. Beträffande slutprov är ingen målgruppsanpassning tillåten varför inga som helst ändringar får ske. 


Som lärare har du skyldighet att inför varje utbildningstillfälle kontrollera att den aktuella utbildningsanordnaren har avtal med Energiföretagen avseende det utbildningskoncept som utbildningstillfället avser. Saknas sådant avtal får Energiföretagens utbildningsmaterial inte användas. 

För att bibehålla din behörighet som lärare krävs att du:

 • årligen genomför sammanlagt minst 5 utbildningstillfällen inom de olika utbildningskoncept som du är godkänd för. Samtliga utbildningstillfällen måste ha anordnats av en av Energiföretagen godkänd utbildningsanordnare. 
 • genomför årligt omcertifieringstest med godkänt resultat för de utbildningskoncept som du är godkänd för 
 • efterlever dessa villkor för lärare samt även i övrigt agerar professionellt, håller hög pedagogisk nivå och förmedlar korrekt och relevant information. 


Energiföretagen utför kontinuerligt kvalitetskontroller av godkända lärare. Efterlever du som lärare inte dessa villkor kan åtgärder från Energiföretagen vidtas i form av varningar och eller återkallelse av lärarcertifikat. Återkallelse av lärarcertifikat innebär att du som lärare inte får genomföra utbildningar inom de utbildningskoncept som återkallelsen avser samt att din behörighet till dessa lärarmaterial stängs. 


Läraren ansvarar för att underrätta Energiföretagen om förändringar gällande dennes kontaktuppgifter som e-post, postadress etc. Förändringar meddelas via wattityd@energiforetagen.se

Webbinarium  
I avgiften inkluderas deltagande och dokumentation i digital form. Deltagandet är personligt.  

Webbkurs
Avgiften avser tillgång till kursen, prov och intyg samt i förekommande fall tillgång till ESA Q under intygets giltighetstid.  

Ångerrätt för webbkurs
Ångerrätt gäller i 14 dagar från den dag du mottog bokningsbekräftelsen och gäller enbart utbildningar som ej påbörjats. 

Ombokning av webbkurs
Ombokning till annan person/deltagare får ske upp till 6 månader efter mottagande av bokningsbekräftelse och gäller enbart utbildningar som ej påbörjats. 

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta (referensränta + 8%). 

Fakturering
Avgiften faktureras efter genomförd utbildning och konferens. Vid webbkurs faktureras avgiften i slutet av beställningsmånaden. 

Avbokning/ombokning av utbildning eller konferens 
Avbokning från en utbildning eller konferens kan endast ske via e-post till utbildning@energiforetagen.se 


Avbokning från en webbkurs får endast ske innan webbkursen påbörjas. 


Vid avbokning utbildning eller konferens: 

 • mer än 30 dagar före start debiteras ingen deltagaravgift.
 • vid senare avbokning debiteras 100% deltagaravgift. 


Du kan kostnadsfritt överlåta din plats till annan person inom samma företag fram till en vecka innan start. 


Har du via Energiföretagen erhållit en kod/länk där du bokar din logi, ansvarar du själv för eventuell avbokning av ditt hotellrum enligt de avbokningsvillkor som tillhandahålls av hotellet. Vi vill göra dig uppmärksam på att Energiföretagen ej står för eventuella avbokningsavgifter. 


Har du blivit sjuk och kan styrka detta med läkarintyg återbetalas hela utbildningsavgiften (gäller ej webbkurs). 

Hållbarhet 
Vi på Energiföretagen har valt att arbeta med konferensanläggningar som är måna om människa och planet, som aktivt arbetar för att driva sitt dagliga arbete så hållbart som möjligt. För att minska klimatpåverkan kopplad till denna konferens vill vi uppmuntra dig som deltagare att resa på ett hållbart sätt, till exempel med tåg eller samåkande i bil med andra deltagare.  

Matpreferenser 
Matpreferenser ska alltid föranmälas. De konferensanläggningar vi använder har olika villkor gällande matpreferenser men de flesta hänvisar till Livsmedelsverkets allergilista


Om anläggningen tar ut en extra avgift för den mat du önskat, kommer detta att vidarefaktureras till dig. Avgift tas även ut om du inte föranmält dina matpreferenser. 

Fotografering/filmning 
I syfte att dokumentera och kommunicera konferensen/utbildningen, förekommer det att vi fotograferar eller filmar eventet. Det innebär att deltagare kan förekomma på bilderna även om fokus är på arrangemanget i stort. 

Inställd utbildning/konferens
Energiföretagen förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga utbildning och konferens i de fall deltagarantalet är för lågt samt om en lärare/föreläsare akut insjuknar och inte kan ersättas.  


Energiföretagen ansvarar inte för deltagares uppkomna kostnader som till exempel resor och logi vid inställande av utbildning/konferens samt tillämpar i övrigt köplagen. 

Force majeure
Om Energiföretagen förhindras att fullgöra sina åtaganden vad gäller utbildning, produkter och tjänster på grund av omständighet som Energiföretagen inte kunnat råda över, såsom krig, naturkatastrof, myndighetsbeslut, ändrad författning, strejk, blockad, lockout eller annat som står utanför vår kontroll ska detta utgöra befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.  

Tekniska förutsättningar
Energiföretagen ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av webbkurs, webbinarium samt övriga digitala evenemang som beror på deltagarens utrustning, programvara och/eller internetabonnemang. 

Nöjd kund-åtagande 
Energiföretagens ambition är att du som deltagare ska vara nöjd med innehållet och genomförandet av den utbildning/konferens som du deltagit i. Skulle du vara missnöjd eller har klagomål uppmanar vi dig att omgående (senast 14 dagar efter genomförd aktivitet) kontakta oss på utbildning@energiforetagen.se så att vi kan hantera ärendet. 

Personuppgifter
Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För att kunna hantera din bokning kommer du att behöva ge Energiföretagen ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i enlighet med Energiföretagens integritetspolicy.  

Kontakt
Om du önskar mer information eller har frågor, ta kontakt med projektkoordinator för respektive utbildning som du hittar på www.energiforetagen.se


Kontakt

Mika Almgren

Mika Almgren

Delproduktägare Wattityd och ansvarig för TTT-organisationen
Enhet: Kompetens & utveckling
Telefon: 08-677 25 29
Mobil: Kompetenscentrum - Marknad, utveckling & förlag
E-post: mika.almgren@energiforetagen.se