ESA Lärarutbildning

Var med och sprid kunskapen om elsäkert arbete! EBR:s elsäkerhetsutbildning ESA Lärarutbildning ger dig kvalitetssäkrad kompetens i att elsäkerhetsutbilda andra i ESA.

Efter godkänd utbildning kan du arbeta som lärare inom ESA

Efter godkänd utbildning kan du arbeta som lärare internt på ditt företag eller i andra utbildningsföretags regi.

Efter lärarutbildningen är du ”ambassadör för ESA” och en av dom som är med och sprider ESA-kompetens i branschen.

Till din hjälp har du ett modernt, interaktivt material som du anpassar efter behov i gruppen du ska utbilda. Du får fortlöpande tillgång till material, expertis och erfarenhetsutbyte så att du alltid kan leverera rätt kvalitet i dina utbildningar.

Ansökan
Innan utbildningen säkerställer EBR att du har rätt yrkeserfarenhet för att få vara lärare. Ladda ner ansökningsblanketten här. Spara den till din dator, fyll i och mejla till josefina.Johansson@energiforetagen.se. Bifoga kopior på intyg eller betyg som är relevant för denna ansökan.

När du fyllt i ansökan och bifogat intyg sker en bedömning av inskickat material. Vid godkänd ansökan skickar vi dig en bekräftelse till den e-postadress du angett.

OBS! Läs mer under fliken "Fördjupad information" (nedan) om vad du behöver göra innan lärarutbildningen och vilken utrustning du behöver.

Här kan du se vilka som är utbildade och godkända ESA-lärare av Energiföretagen Sverige.

Läs artikel på utbildning.se "Vad är ESA? – vi reder ut begreppen"

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Josefina Johansson

Projektledare/systemansvarig
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 03
E-post: josefina.johansson@energiforetagen.se

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se