Få koll på Ren Energi-paketet - Webbinarium

Förra året infördes delar i elmarknadsdirektivet som avser elnätsverksamhet i svensk lag. I mitten av februari 2023 presenterades en proposition som innehåller både ändrade och nya kundbestämmelser i ellagen samt ett helt nytt regelverk kring aggregatorrollen. Ändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 juni 2023.

Bestämmelserna som införs i ellagen ska ge kunderna möjlighet att aktivt delta i och bidra till energiomställningen samtidigt som kundskyddet stärks. Genom aggregering skapas möjlighet för kunder att bidra med efterfrågeflexibilitet på marknaden.

Exempel på förändringar som sker är att:

  • vissa bestämmelser som hittills bara gällt konsumenter ska omfatta alla elanvändare
  • brytkostnad regleras hårdare
  • kunder aktivt måste samtycka för att det ska vara möjligt med timprisavtal
  • en leverantör av aggregeringstjänster ska få tillträde till elmarknaderna
  • balansansvar krävs för aggregeringstjänster

På webbinariet deltar Helena Laurell, Catherine Lillo och Louise Marcelius från Energiföretagen för att berätta om innehållet i propositionen.

Välkomna till webbinariet som sänds kl. 14:00-15:30.

Kontakter

Lena Odenholm

Lena Odenholm

Administratör
Enhet: HR & Organisation
Telefon: 08-677 26 46
E-post: lena.odenholm@energiforetagen.se