Kraftvärmeforum

Allt ljus på kraftvärmen. Du har väl lagt in 5–6 oktober i kalendern för att träffa kollegor på vår sedvanliga nätverksträff om kraftvärmefrågorna. Som alltid blir det ett brett nedslag i aktuella frågor, där politik och förutsättningar blandas med aktuella kraftvärmeprojekt och en närliggande, spännande utveckling.

Och är det inte så att vi äntligen ser en liten ljusning för kraftvärmen efter många år av motgångar och minskad produktion, och stora utmaningar att få ihop kalkylerna i investeringar och drift? Nu finns åter ett stort behov av planerbar elproduktion i energisystemet runt om i landet, vilket lett till ett politiskt uppvaknande och intresse för åtgärder. Samtidigt har den olyckliga situationen med höga elpriser på många håll gett kraftvärmen en skjuts, både vad gäller produktion och investeringar med två nya beslut tagna – ett i norr och ett i söder. Om båda dessa ska vi få höra på träffen.

12-punktslistan betas av

Efter många år av påverkansarbete, med 12-punktslistan för kraftvärmen som utgångspunkt, ser vi nu ett genombrott för den viktigaste och första punkten på denna. Inom ramen för regeringens Elektrifieringsstrategi ska nu en fjärr- och kraftvärmestrategi tas fram. Uppdrag läggs till Energimyndigheten inom kort, och myndigheten kommer och berättar för oss om det pågående arbetet. Det sker också en positiv utveckling inom fler av punkterna på listan, bland annat inom bio-CCS-området där stora pengar nu satsas i statsbudgeten för driftstöd i form av omvänd auktion.

Det finns med andra ord mycket att diskutera – och det behövs. Så ta tillfället i akt och kom till Stockholm, där vi som vanligt börjar med ett föredrag med lite bredare perspektiv följt av en trevlig middag, och en påföljande dag då vi får höra föredrag och kan diskutera kraftvärmen med branschkollegor.

Det går också att delta på distans för den som önskar. Programmet är under utformning och vi publicerar programpunkter vartefter de blir inbokade. Mer information om plats med mera kommer. Håll ögon och öron öppna.

Vi startar på onsdagen den 5 oktober kl.16:00  och avslutar torsdagen 6 oktober kl.16:30.

Varmt välkomna önskar Lina, Erik och Lena!

Kontakter

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se

Erik Thornström

Erik Thornström

Policy, taxation, energy use and resource efficiency
Enhet: Policy and Communications
Telefon: +46 8 677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se

Lena Odenholm

Lena Odenholm

Administratör
Enhet: HR & Organisation
Telefon: 08-677 26 46
E-post: lena.odenholm@energiforetagen.se