Webbinarium: erfarenhetsutbyte taxonomi hållbar finans

Under 2021 antog EU kommissionen flera delegerade akter med granskningskriterier för de två klimatrelaterade målen i taxonomin för hållbar finans. De delegerade akterna trädde i kraft och började tillämpas den 1 januari 2022. På ett kommande webbinarium den 8 juni delar några medlemsföretag sina erfarenheter och vi försöker hitta formerna för fortsatt samverkan och erfarenhetsbyte i branschen

EU:s taxonomi för hållbar finans syftar till att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin är ett verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given.

Under 2021 antog EU kommissionen flera delegerade akter med granskningskriterier för de två klimatrelaterade målen i taxonomin. Bland annat en delegerad akt som specificerar innehållet i och presentationen av de upplysningar som ska lämnas av företagen enligt artikel 8 i taxonomiförordningen. De delegerade akterna trädde i kraft och började tillämpas den 1 januari 2022. EU-taxonomiförordningen innebär att företag som idag omfattas av EU-direktivet för icke-finansiell rapportering (hållbarhetsredovisning) samt finansmarknadsaktörer som erbjuder finansiella produkter inom EU behöver ange hur stor del av deras verksamhet som uppfyller kriterierna för en hållbar verksamhet.

EU- kommissionen har också antagit en delegerad akt med ytterligare granskningskriterier för de två klimatrelaterade målen i taxonomiförordningen för vissa kärnkrafts- och naturgasrelaterade verksamheter, akten specificerar även särskilda upplysningskrav avseende dessa verksamheter. Den delegerade akten trädde i kraft och började tillämpas den 1 januari 2023.

Varmt välkommen med din anmälan, tänk på att du måste vara inloggad för att kunna boka dig!