Öka din kunskap och kompetens med oss

Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Huvudinnehåll

Dagens samhälle är i snabb förändring och helt beroende av energi. Den är grunden för vår välfärd - utan fungerande energi stannar Sverige. Tack vare Energiföretagen Sveriges kunnande och helhetsperspektiv på energisystemet, kan din verksamhet bli bättre rustad att möta de närmaste årens omvälvande förändringar.

Här har vi samlat statistik, kunskap om branschens kompetensförsörjning, kompetensutveckling för energibranschen i form av kurser och konferenser, publikationer, EBR och annat som kan vara till nytta för många, både i och utanför energibranschen.

Vi har också särskilda erbjudanden för dig som är medlem, till exempel juridiskt stöd, regional verksamhet, rådsverksamhet och nyheter om basservice, analys av omvärldshändelser, aktuellt i politiken, tolkning av nya regelverk och stöd för att höja kompetensen på alla nivåer.