Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Fjärrvärme Grund

Kurs

Huvudinnehåll

Utbildningen för dig som arbetar med fjärrvärme, är helt ny i branschen eller har ringa erfarenhet från densamma och behöver mer kunskap inom fjärrvärmens olika delar. Lämpar sig även för dig som arbetar inom administration, kommunikation och försäljning.

Under två dagar kommer du att få en helhetsbild över hur fjärrvärmen håller ihop. Du får bra förståelse för hur fjärrvärmesystemen är uppbyggda och vilka faktorer som påverkar helheten av fjärrvärmeleveransen.

Kontakt

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se