Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Regionmöte Väst - Varbergs Kusthotell

Huvudinnehåll

Välkommen till höstens viktigaste möte i västra Sverige!

Vilka yttre hot utgör en fara mot energibranschen och hur kommer omvärlden att påverka branschen i höst? För dig som är vd, verksamhetsansvarig inom fjärrvärme, elhandel, produktion eller elnät eller bara allmänt intresserad av energibranschen är regionmötet din möjlighet att få de viktigaste uppdateringarna kring branschen nu i höst.

I den rofyllda miljön på Varbergs kusthotell får du koll på de viktiga frågorna som rör din verksamhet och föränderliga omvärld. Här får du även tid för värdefullt nätverkande med branschkollegor och experter från Energiföretagen Sverige och möjlighet att promenera vid havet, som ligger alldeles inpå knuten.

Ur regionmötets program:

  • Vd Pernilla Winnhed betraktar omvärlden ur ett energiperspektiv i en värdefull omvärldsspaning.
  • Val till de regionala styrgrupperna och valberedningen. Nomineringar har gjorts och nu är det dags att kora vilka som ska ingå i de regionala styrgrupperna och valberedningen.
  • SÄPO upplyser oss om de antagonistiska hot som finns mot energibranschen. Har du märkt något på hemmaplan?
  • Färdplanerna för ett fossilfritt Sverige 2045. Hur ska uppvärmningssektorn bli fossilfri och vad krävs för att Sverige ska kunna fortsätta leverera tillräckligt med fossilfri el när efterfrågan ökar?
  • EU-kommissionens vinterpaket Clean Energy Package ska införas i Sverige den 1 januari 2021. Vad innebär det skärpta målet för energieffektivisering och hur påverkas energimarknadens aktörer av direktivet? Vi reder ut.
  • Och mycket mer.

 

Programplanering pågår, så du kan förvänta dig ännu fler intressanta programpunkter till mötet.

Om datumet i din region inte passar din kalender, är du självklart välkommen till någon av våra andra regionmöten.

- Region Mitt och Nord, 15 oktober 2019
- Region Syd, 24 oktober 2019

Efwa Nilsson

Regionchef Väst
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0500-78 90 30
E-post: efwa.nilsson@energiforetagen.se

Lena Odenholm

Administratör
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 46
E-post: lena.odenholm@energiforetagen.se